++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Untitled Document
Свиленград се представи на XI Международно туристическо изложение „Културен туризъм” във Велико Търново
15.04.2014
Експозиция за рождението на българската бойна авиация в Свиленград
12.04.2014
Заедно за чист и красив Свиленград -общинска инициатива за пролетно почистване на града
10.04.2014
Всички новини ...

Untitled Document
ПОСЛЕДНИ СЪОБЩЕНИЯ
Untitled Document
Покана за обсъждане на превантивни действия срещу летни пожари с участието на собственици, наематели и арендатори на земи и гори
16.04.2014
Покана за набиране на проекти за младежки дейности, финансирани от общината
10.04.2014
Къде да предаваме старите електроуреди?
02.04.2014
Всички съобщения ...

Атракции на Средновековна крепост и Тракийска куполна гробница - с. Мезек

Untitled Document
СПРАВОЧНИК

Културен календар

Общинско радио

Телефонен указател на Общинска Администрция

Телефонен указател на населените места

Полезни телефони

Разписание на градските автобусни линии

Разписание на влаковете

Разписание на междуселищните автобусни линии№B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Решения за по-добър живот

a

 


 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Свиленград

 


Сдружение “Нашите деца могат” – Свиленград   е създадено от майки на деца с увреждания. В него членуват и ресурсни учители за интегрирано обучение. Сдружението е регистрирано като юридическо лице  с нестопанска цел за общественополезна дейност. Управлява се от общо събрание и управителен съвет с председател Мария Сталева и секретар Красимира Добрева. Телефони за връзка: 0887223234 ;  0898296388
Най-важната цел на сдружението е да заяви в обществения ни живот присъствието на децата със специални образователни потребности /СОП/. Сдружението работи за изграждане на подкрепяща среда за обучение, възпитание и развитие на децата със СОП, социализирането им сред техните връстници в училищата и детските градини, подобряване на материалната база на ресурсните кабинети.
Банкова сметка за подпомагане дейността на сдружение “Нашите деца могат”:   
BG60FINV91501203761092 Първа инвестиционна банка АД

 
 
 
Untitled Document
АКТУАЛНО

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2014 ГОДИНА

Финансови отчети към 31.03.2014г. на НУ "Хр. Попмарков", ОУ "Любен Каравелов" и ОУ "Хр. Ботев"

Великденски афиш

Регламент на МФФ "Песни и танци без граници-2014"

Правилник и документи за набиране на проектни предложения за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

Заповед №287/06.03.2014г. за отчуждаване

Бюджет на НУ "Хр. Попмарков" за 2014 година

Бюджет на ОУ "Хр. Ботев " с.Левка за 2014 година

Бюджет на ОУ "Л. Каравелов " за 2014 година

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ПРИКЛЮЧЕНИЕТО СВИЛЕНГРАД - филм за туристическите атракции с автор Георги Тошев

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

"ЕКОПАК" - кампания за разделно събиране на отпадъци

ЕКОЛОГИЯ

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Съобщения за издадени разрешения за строеж на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОУП НА СВИЛЕНГРАД

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 г.

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 г.

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация-Свиленград

Достъп до обществена информация

 a

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.