++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Untitled Document
В Дневния център за деца с увреждания вече се извършва терапия в сензорна стая
15.12.2014
Двама посланици бяха гости на кмета на Свиленград
11.12.2014
Свиленград вече има общ устройствен план
10.12.2014
Всички новини ...

Untitled Document
ПОСЛЕДНИ СЪОБЩЕНИЯ
Untitled Document
Забрана за ползване на вода от местни водоизточници
10.12.2014
Отлага се запалването на светлините на градската елха за сряда, 10 декември
08.12.2014
Заявления за определяне на такса за битови отпадъци на нежилщни имоти се подават до 01.12.2014
26.11.2014
Всички съобщения ...

 

 

Untitled Document
СПРАВОЧНИК

Културен календар

Общинско радио

Телефонен указател на Общинска Администрция

Телефонен указател на населените места

Полезни телефони

Разписание на градските автобусни линии

Разписание на влаковете

Разписание на междуселищните автобусни линии№B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Решения за по-добър живот

a

 


Проект “По-добри услуги – по-доволни граждани ”, Договор № А 09-31-102С/12.06.2009г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд

 


 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Свиленград

 


Сдружение “Нашите деца могат” – Свиленград   е създадено от майки на деца с увреждания. В него членуват и ресурсни учители за интегрирано обучение. Сдружението е регистрирано като юридическо лице  с нестопанска цел за общественополезна дейност. Управлява се от общо събрание и управителен съвет с председател Мария Сталева и секретар Красимира Добрева. Телефони за връзка: 0887223234 ;  0898296388
Най-важната цел на сдружението е да заяви в обществения ни живот присъствието на децата със специални образователни потребности /СОП/. Сдружението работи за изграждане на подкрепяща среда за обучение, възпитание и развитие на децата със СОП, социализирането им сред техните връстници в училищата и детските градини, подобряване на материалната база на ресурсните кабинети.
Банкова сметка за подпомагане дейността на сдружение “Нашите деца могат”:   
BG60FINV91501203761092 Първа инвестиционна банка АД

 
 
 
Untitled Document
АКТУАЛНО

Коледна програма

Заповед за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници

Анкетна карта за създаване на Кадастрална карта на гр.Свиленград и с.Кап.Андреево

Съобщение във връзка с Проект на Наредба №10

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Проект на Наредба №10

Приложения към Наредба №10

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

Съобщение за незаконен строеж

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

Анкети за ИПГВР на гр.Свиленград

Проект на програма за опазване на околната среда в община Свиленград 2014-2020г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

"ЕКОПАК" - кампания за разделно събиране на отпадъци

ЕКОЛОГИЯ

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Съобщения за издадени разрешения за строеж на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОУП НА СВИЛЕНГРАД

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Общинска администрация-Свиленград

Достъп до обществена информация

 a

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.