++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Тържество за Деня на храбростта - 6 май
04.05.2018
На 6 май от 11 часа пред паметника на героите от Одринската битка, който се намира в Градския парк, ще се проведе тържествена церемония по случай Деня на храбростта и празника на Българската армия.
Общинска администрация обявява свободно работно място за длъжността Младши експерт „Проекти и програми”
25.04.2018
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за: Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” 1. Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше- бакалавър Отлично владеене на английски език или друг чужд език 2. Кратко описание на длъжността: Събиране на информация ...
Решение за спечелил конкурса за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"
20.04.2018
Р Е Ш Е Н И Е от 19.04.2018г. НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№292от 01.03.2018г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведения конкурс за длъжността Старши експерт „Земеделска, горска и водна собственост”, Отдел „Общинска собственост”, Дирекция” ...
Пръскане срещу комари и кърлежи със самолет ще се проведе от 20 април до 1 май 2018 г.
19.04.2018
В периода от 20.04.2018 г. до 01.05.2018 г., от 05.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари и кърлежи с авиационна техника по поречието на р.Марица в Община Свиленград Подлежащите на третиране терени са с отстояние от населените ...
Решение за спечелил конкурса за длъжността Старши експерт "Обществени поръчки"
19.04.2018
Р Е Ш Е Н И Е от 18.04.2018г. НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД№293 от 01.03.2018г. на Кмета на община Свиленград Въз основа на резултатите от проведения конкурс за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки”, „Обществени поръчки, капитално строителство и контрол” ...
Местните данъци с 5% отстъпка до края на април
17.04.2018
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 30.04.2018 г. /понеделник/ е последен срок за заплащане с ...
Общоградско пролетно почистване на 20 и 21 април
16.04.2018
Администрацията на Община Свиленград организира пролетно общоградско почистване от 20.04.2018 до 21.04.2018 г. Приканват се гражданите да се включат активно. Събраните отпадъци да се оставят в чували на тротоара до домовете, откъдето ще бъдат извозени ...
Публично обсъждане на отчета на бюджет 2017
02.04.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На 12.04.2018 г. от 14.00 часа в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Свиленград и Кмета на ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"
29.03.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” В административно звено: Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията”, Отдел “ Общинска собственост” Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт "Обществени поръчки"
29.03.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” В административно звено: Дирекция „Обществени поръчки, капитално строителство и контрол”, Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Документи за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.