Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

https://www.livechatalternative.com/