Антикорупция

"Корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагаща се облага или обещаването на такава”.

/ Гражданска Конвенция за корупцията /

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на Общинска Администрация - Свиленград, може да попълните данните и да ги изпратите до ръководството на Общинска администрация:

Сигнал за корупция

Полезни връзки

АНТИКОРУПЦИОННА АНКЕТА

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

КОМИСИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ /АРХИВ/

 

https://www.livechatalternative.com/