Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

Заповед 994/28.07.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 994/28.07.2020г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-ЧОС, представляващи УПИ, находящи се в с.Момково, с.Сива река и с.Студена, общ.Свиленград 

Заповед 976/24.07.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 976/24.07.2020г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - общинска собственост, представляващи терени за поставяне на гаражи, находящи се на територията на гр.Свиленград, ведно със Списък на обектите с описание на имотите.

Заповед № 879/24.06.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 879/24.06.2020г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане  на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Свиленград и землището на с.Капитан Андреево, общ.Свиленград