Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

Заповед № 879/24.06.2020г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед № 879/24.06.2020г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане  на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Свиленград и землището на с.Капитан Андреево, общ.Свиленград