Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че със зап. № 1620/24.11.2010…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че със зап. № 1620/24.11.2010 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Николай Стефанов Дишков, Димитър Костов Костадинов – заинтересована страна, че е…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Николай Стефанов Дишков, Димитър Костов Костадинов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 284017, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Атанас Калинчев Маргаритов – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Атанас Калинчев Маргаритов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 098006, находящ се в землището на с. Момково, м. “Средни бахчи”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Светла Тонева Бояджиева – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Светла Тонева Бояджиева – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 086065, находящ се в землището на с. Момково, община Свиленград, м. “Урмуша”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая №…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Желязко Хаджиатанасов Желязков – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Желязко Хаджиатанасов Желязков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 038120, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Николова – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Николова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Колев Вълков – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Колев Вълков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имот – частна собственост , находящ се в с.Мезек , общ.Свиленград, за реализиране на озеленени площи На основание чл.25,ал.1 от Закона…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на част от имот – частна собственост , находящ се в с.Момково , общ.Свиленград, за изграждане на улица с о.т. 94- 94А…

https://www.livechatalternative.com/