Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Атанас Калинчев Маргаритов – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Атанас Калинчев Маргаритов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 098006, находящ се в землището на с. Момково, м. “Средни бахчи”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Светла Тонева Бояджиева – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Светла Тонева Бояджиева – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 086065, находящ се в землището на с. Момково, община Свиленград, м. “Урмуша”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая №…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Желязко Хаджиатанасов Желязков – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Желязко Хаджиатанасов Желязков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 038120, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Николова – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Николова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Колев Вълков – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Колев Вълков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имот – частна собственост , находящ се в с.Мезек , общ.Свиленград, за реализиране на озеленени площи На основание чл.25,ал.1 от Закона…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А…

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на част от имот – частна собственост , находящ се в с.Момково , общ.Свиленград, за изграждане на улица с о.т. 94- 94А…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Атанасов Вангелов и Румен Димитров Демирев – заинтересовани страни, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Атанасов Вангелов и Румен Димитров Демирев – заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ: ІХ-2564, VІІІ-2567, ІV-2565, ІІІ-2563, ІІ-2562 и Х-2559 кв. 140 по плана на гр. Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Роза Николова Петкова и Христо Маринов Маринов – заинтересована страна, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Роза Николова Петкова и Христо Маринов Маринов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 022060, находящ се в землището на с. Генералово, м.”Тополите”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…