Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004 в землището на с. Мезек, община Свиленград и на “ ОМБ” ООД гр. Свиленград, собственик на ПИ № 030003 в същото землище, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап. № 189/15.02.2016 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 348011 в м. “ Брантия”, землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №2255/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИХVІІ-291 и УПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед№2256/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване на УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че със заповед № 2247/12.09.2015 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.Двата УПИХVІІ-291иУПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на територията,стая №214 и може да се…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.като и УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за „къща за гости „и се определя свободно застрояване. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Маргица Николова Ангелова, собственик на ПИ № 051006, находящ се в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Маргица Николова Ангелова, собственик на ПИ № 051006, находящ се в м. “До село”, землището на с. Райкова могила, община Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 051017 в м. “До село”, находящ…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Господин Христов Саманджиев, собственици на ПИ № 016011 и…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Господин Христов Саманджиев, собственици на ПИ № 016011 и на н-ци на Михаил Димитров Стамболиев, собственици на ПИ № 016006, находящи се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план…