Архив

Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…

Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по жилищни блокове в кв.”Изгрев”, ул.”Одрин”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Шейново”, по ул.”Антим І”, по ул.”Ген.Струков” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Тодор Кирков”, ул.”Еделвайс”, ул.”Хр.Смирненски” в…

Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…

Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”Шести септември”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.” Княз Борис” до ул.”Гео Милев”, ул.”Жулио Кюри”, ул.”Тодор Каблешков”, ул.”Христо…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”акад.Желязков”, ул.”Хр.Попмарков” в участъка от ул.”акад.Желязков” до ул.”Васил Левски”, ул.”Васил Левски” от ул.”Сан Стефано” до ул.”Княз Борис”, ул.”Вишеград”,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Хризантема”, ул.” Здравец”, ул.” Синчец”, ул.”Ал.Кипров”, ул.”Теменуга”, ул.”Обединение”, ул.”Витоша”, ул.”Княз Борис”- участъка до ул.”23-ти септември”, ул.”23-ти септември” в участъка до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Ст.Стамболов”…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в землището…

Община Свиленград на основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост уведомява ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРУЯНЕВ, ГЕОРГИ…

Община Свиленград на основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост уведомява ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРУЯНЕВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ И АНТОН СЛАВЕЕВ ГЪЧЕВ - собственици на недвижим имот, находящ се в гр.Свиленград, общ.Свиленград, представляващ част с площ 59 кв. м. от Поземлен имот № 2367, включен в УПИ XVII в кв.122 по…

Община Свиленград на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен подробен устройствен план…

Община Свиленград на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, подобект: реконструкция на водопроводи при км 103+832, който е изложен в сградата на общината, стая…

Община Свиленград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г.…

Община Свиленград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г. на министъра на регионалното развитие е разрешено изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, реконструкция…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Димитър Вангелов Киризиев, собственици на ПИ № 135042 в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Димитър Вангелов Киризиев, собственици на ПИ № 135042 в м. “Мумнево”, землището на гр. Свиленград, както и на собствениците на ПИ № 135035 в същото землище, които са заинтересовани страни, че е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в…

https://www.livechatalternative.com/