Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калинка Георгиева Щерева - заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калинка Георгиева Щерева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 001918 в м. “Левката”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “монументален комплекс и паметник на Васил Левски”. Проектът се намира…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Хаджиилиев Георгиев - заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Хаджиилиев Георгиев - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342077 в м. “Под Баяндър”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “склад за селскостопански инвентар”. Проектът се намира в Общинска…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА Динко Стойков Иванов от гр.Хасково, ж.к. „Бадема „ , бл.8, вх.”В”, ет.1…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА Динко Стойков Иванов от гр.Хасково, ж.к. „Бадема „ , бл.8, вх.”В”, ет.1 , ап.8 ,че е издадена Заповед №1056/08.06.2012г. на Кмета на Община Свиленград ,с която се прекратяват наемните отношения между Община Свиленград и Динко Стойков Иванов по Договор за наем за водоем от 27.12.2010г., за временно…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Ташекчиева и на н-ци на Христо Костадинов…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Ташекчиева и на н-ци на Христо Костадинов Тенев - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 521019 в м. “Бялата пръст”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “ хотел…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Таня Лазарова Лазарова – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Таня Лазарова Лазарова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 135040, находящ се в м. “Мумнево” в землището на гр. Свиленград за застрояване на “бензиностанция, магазини, автомивка, мотел и ресторант”. Проектът се намира в Общинска…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Христо Костадинов Вълков – заинтересована страна, че със зап. № 1096/27.06.2011…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Христо Костадинов Вълков – заинтересована страна, че със зап. № 1096/27.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІ- 429 кв. 22 по плана на с. Кап. Андреево, община Свиленград. Заповедта с плана за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Димитров Ангелов – заинтересована страна, че със зап. № 1121/29.06.2011…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Димитров Ангелов – заинтересована страна, че със зап. № 1121/29.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ І- 22, УПИ ІІІ-24 и УПИ ІV- 23 в кв. 36 по плана на с. Мезек,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Стефан Атанасов Александров, Теменужка Петрова Георгиева и Михаил Вангелов…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Стефан Атанасов Александров, Теменужка Петрова Георгиева и Михаил Вангелов Камбуров – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342041, находящ се в м. “Под Баяндър” в землището на гр. Свиленград. Проектът се намира в…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Трифон Русев Василев – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Трифон Русев Василев – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 085069, находящ се в м. “Урмуша” в землището на с. Момково, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Кръстю Димитров Павлов – заинтересована страна, че е изготвен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Кръстю Димитров Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166184, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство…