Сайтът е в процес на обновяване!

Архив

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “ГРИСОТИ” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “ГРИСОТИ” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166161, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Ангелов Жеков и Петрана Георгиева Ангелова – заинтересована страна, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Ангелов Жеков и Петрана Георгиева Ангелова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166189, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Марийка Христова Тенева и “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Марийка Христова Тенева и “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166188, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Пенчо Димов Петров – заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Пенчо Димов Петров – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166090, находящ се в землището на с. Сива река, м. “Чинаря”, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на църковното настоятелство на с. Сива река, община Свиленград – заинтересована страна,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на църковното настоятелство на с. Сива река, община Свиленград – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166053, находящ се в землището на с. Сива река, м. “Чинаря”, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “БЕАР – 607 ЕООД и на “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна,…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “БЕАР – 607 ЕООД и на “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166185, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Михайлова Налбантова - заинтересована страна, че е изготвен проект за…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Михайлова Налбантова - заинтересована страна, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІ – 429 в кв. 22 по плана на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като същия се преотрежда за “ жилище, търг.скл. дейности, офиси”.…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Искра Бойкова Николова и Марийка Георгиева Буздрева – заинтересована страна, че…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Искра Бойкова Николова и Марийка Георгиева Буздрева – заинтересована страна, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІІІ – 213 в кв. 27 по плана на с. Сива река, община Свиленград, като същия се преотрежда за “старчески…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че със зап. № 1620/24.11.2010…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че със зап. № 1620/24.11.2010 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Николай Стефанов Дишков, Димитър Костов Костадинов – заинтересована страна, че е…

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Николай Стефанов Дишков, Димитър Костов Костадинов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 284017, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая…