Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.

Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.

ЗАПОВЕД №974/30.05.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост 
Списък за отдавае под наем на обекти - общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаван, обявен със Заповед №823/10.05.2012 г. на Кмета на Община Свиленград 
Заповед №647/21.04.2012 г. за изменение на Заповед №489/04.04.2012г на Кмета на Община Свиленград относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на маломерни земеделски имоти /ЧОС/, находящи се на територията на Община Свиленград 
СПИСЪК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 579/11.04.2012г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г. 
ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост 
ЗАПОВЕД №212/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/ 
ЗАПОВЕД №217/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/ 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност 
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 03.05.2011 г. СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №610/14.04.2011 г. 
С П И С Ъ К на обекти - общинска собственост за отдаване под наем 
Заповед №12/ 06.01.2011г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти 
С П И С Ъ К ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, ОБЯВЕН ВЪВ РАЗДЕЛ І И РАЗДЕЛ ІІ НА ЗАПОВЕД № 1642/25.11.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград 
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ 
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград 
ЗАПОВЕД №1078/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност, находящи се в гр.Свиленград 
ЗАПОВЕД №1077/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград 
Списък на обекти, общинска собственост, за отдаване под наем 
Заповед №808 от 15.06.2010 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград 
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград 
Заповед провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград 
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж 
Заповед за пуличен търг за продажба на недвижими имоти 
Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти 
Заповед №458/17.04.2009 за изменение на Заповед №431/10.04.2009 
Конкурс за учредяване на възмездно право на строеж 
Конкурс за продажба на търговски и жилищни обекти 
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 2 
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 1 
Конкурс за продажба на ОФИС 2 
Конкурс за продажба на търговски обект МАГАЗИН №1 за промишлени стоки 
https://www.livechatalternative.com/