НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Наредба за допълнение на Наредба 13.docx Наредба за допълнение на Наредба 13.docx

https://www.livechatalternative.com/