Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение №331/31.03.2005г. на Общински съвет – Свиленград, последно изм. с Решение №1043/28.09.22г.

Файлове:

naredba za izmenenie naredba za izmenenie

https://www.livechatalternative.com/