Сайтът е в процес на обновяване!

Проведе се публично обсъждане за поемането на общински дълг от Фонд „ФЛАГ” за саниране на пет блока в кв. „Простор”

                Проведе се публично обсъждане във връзка с намерението на общината да поеме общински дълг от  Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ  в размер на 980 000 лева. Тези средства ще се вложат в строително-монтажните работи при санирането на пет блока…

Заместник-кметът Мария Костадинова избрана в ръководството на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост

Поредното признание за добрата си работа получиха община Свиленград и заместник-кметът Мария Костадинова. Тя бе избрана за заместник-председател на Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в РБългария  по местни финанси, бюджет и общинска собственост. На 1 юли в София започна първото за мандат 2019 - 2023 заседание на комисията.…

С бюджет от 22 065 902 лева ще разполага общината през 2020 година

    Бюджетът на община Свиленград бе приет днес на извънредно заседание на Общинския съвет. Финансовата рамка за 2020 година получи одобрението на  всички присъстващи 15 общински съветници от ГЕРБ. Четиримата общински съветници от БСП гласуваха въздържал се.    През 2020 година общината ще разполага с 22 065 902 лева.…

Публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2020 година

             2020 гoдинa e пъpвaтa oт мaндaтa нa ĸмeтa apx. Aнacтac Kapчeв и тoзи oбщинcĸи cъвeт, зaтoвa ocнoвнaтa цeл, ĸoятo сме си поставили c настоящия бюджeт на община Свиленград, e пpиeмcтвeнocт нa paбoтaтa oт пpeдxoднитe гoдини и пpexoд ĸъм peaлизиpaнe нa нoви идeи и пpoeĸти.…

Съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД

               ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, на основание  чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА,  чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на общински дълг от…

Р Е Ш Е Н И Е на конкурсната комисия, назначена със Заповед №1026 от 04.08.2020г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция

Въз основа на резултатите от проведената конкурсна процедура, съгласно чл.33, ал.1- решаване на тест и чл.42, ал.1- провеждане на интервю, за  длъжността Главен експерт „Счетоводно информационно обслужване” в Дирекция  “Бюджет и финанси” при Общинска администрация – Свиленград.    На основание чл.44, ал.1 от НПКПМДС, комисията класира:          …

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до втори етап на конкурсната процедура за длъжността Главен експерт "счетоводно информационно обслужване"

Допуска до интервю: СТАНИМИРА ДИМИТРОВА с резултат от  теста: 30 точки и оценка 5.00 което ще се проведе на 24.08.2020г. от 13.30 часа в ст.320 /втори етаж/ в сградата на Общинска администрация – Свиленград. Не допуска до интервю:  ЖИВКО ИЛИЕВ- не се явил на първия етап от конкурсната процедура- решаване…

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” СЧЕТОВОДНО ИНФОРМАЦИОННО ОТЧИТАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю. Коефициенти по чл. 34 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/: При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха: 1. За теста – Коефициент 4 2. За интервю…