Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2020г. -30.06.2020г./ приет с Решение №238/29.07.20г.

Файлове:

Otchet 01_01_2020- 30_06_2020.pdf Otchet 01_01_2020- 30_06_2020.pdf

https://www.livechatalternative.com/