Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2021 год. - 30.06.2021 год. ./ приет с Решение №627/28.07.21г.

Файлове:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-07_2021.pdf ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-07_2021.pdf

https://www.livechatalternative.com/