Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2022 год. - 30.06.2022 год. ./ приет с Решение №980/27.07.22г.

Файлове:

ОТЧЕТ 01_01_22-30_06__2022 ОТЧЕТ 01_01_22-30_06__2022

https://www.livechatalternative.com/