Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2020г. -31.12.2020г./ приет с Решение №429/24.02.21г.

Файлове:

Otchet 01_07_2020- 31_12_2020.pdf Otchet 01_07_2020- 31_12_2020.pdf

https://www.livechatalternative.com/