Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2021 год. - 31.12.2021 год. ./ приет с Решение №805/26.01.22г.

Файлове:

ОТЧЕТ 01_07_21-31_12__2021.pdf ОТЧЕТ 01_07_21-31_12__2021.pdf

https://www.livechatalternative.com/