Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2022 год. - 31.12.2022 год. ./ приет с Решение №1138/25.01.23г.

Файлове:

ОТЧЕТ 01_07_22-31_12__2022 ОТЧЕТ 01_07_22-31_12__2022

https://www.livechatalternative.com/