Сайтът е в процес на обновяване!

Отчет за състоянието на общинската собственост и изпълнението на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020г.

Файлове:

О Т Ч Е Т 2020.pdf О Т Ч Е Т 2020.pdf