Отчет за състоянието на общинската собственост и изпълнението на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2021г./ приет с Решение №786/26.01.22г.

Файлове:

os.pdf os.pdf

https://www.livechatalternative.com/