Отчет за състоянието на общинската собственост и изпълнението на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2022г.

Файлове:

otchet otchet

https://www.livechatalternative.com/