НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне,събиране,транспортиране,претоварване,оползотворяване и обезвреждане на битови,строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград

Файлове:

НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне,събиране,транспортиране,претоварване,оползотворяване и обезвреждане на битови,строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград.pdf НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне,събиране,транспортиране,претоварване,оползотворяване и обезвреждане на битови,строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград.pdf

https://www.livechatalternative.com/