Сайтът е в процес на обновяване!

Общински съветници

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

АТАНАСКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ВЕСКА ТОНЧЕВА ДИМИТРОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ДИАНА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ДИАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

МАРИЕЛА АНДОНОВА СОФРОНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

МАРИЯН ДОЙЧЕВ КРЪСТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

МАРТИН СЛАВЧЕВ АЙВАЗОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

РОСИЦА ХРИСТОВА ДИМОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

СОНЯ ЖЕЛЯЗКОВА СЛАВОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

СТАМО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

СТЕЛА МИХАЙЛОВА ДЯКОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА - ВЕЛИКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЕРБ

ТОДОРКА ЧАНКОВА ХЪРСЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ХРИСТО ВЕСЕЛИНОВ КОЛАРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП