Общински съветници

АТАНАСКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ВАСИЛ ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЕЛЕНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЕРБ

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ДИАНА ПАНАЙОТОВА СТОЯНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ДИАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

инж. НЕНКО КИРКОВ ДЕРВЕНКОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

КАРЧО ДИМЧЕВ КАРЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

КИРИЛ КИРИЛОВ ТЪРПОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ППДБ

МАРИЕЛА АНДОНОВА СОФРОНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

МАРИЯН ДОЙЧЕВ КРЪСТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ПП Възраждане

МАРТИН СЛАВЧЕВ АЙВАЗОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

ПЕТЯ МИЛЧЕВА МИЛЧЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ППДБ

РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

СВЕТЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

СТАМО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - БСП

ТОДОРКА ЧАНКОВА ХЪРСЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ГЕРБ

https://www.livechatalternative.com/