Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Декларация за несъвместимост - служители по Закон за държавния служител

Декларация за несъвместимост - служители по Кодекс на труда

Декларация за несъвместимост - Закон за местната администрация и местно самоуправление за заместник - кмет, секретар на община и кметски наместник

Декларация за несъвместимост - за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъместимост по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

Образец на Регистър на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Мария Хаджистефанова

Декларация по чл.35, ал.1, т.1.pdf Декларация по чл.35, ал.1, т.1.pdf

https://www.livechatalternative.com/