Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Петя Карнобатлиева

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 .pdf Декларация по чл.35,ал.1,т.2 .pdf

https://www.livechatalternative.com/