Сайтът е в процес на обновяване!

Декларации по ЗПКОНПИ Общински съвет

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ):

Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ относно общински съветник

Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ относно кмет на кметство

Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ относно управител на търговско дружество с участие на Община Свиленград в капитала на дружеството