Регламент за петнадесети международен фолклорен фестивал "Песни и танци без граници" Свиленград 2021

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 И

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” СВИЛЕНГРАД

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

  ПЕТНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

25.06.2021г. - 27.06.2021г.

 

                            ОТКРИТА СЦЕНА в ПАРК "МЛАДЕЖКИ"

 

Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” се провежда

ПОД  ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ  

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци, инструменталисти от България и чужбина, както и танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора, без  възрастови ограничения.

 

ІІ. КАТЕГОРИИ,  КРЕТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

2.1. Певчески групи - обработен фолклор: 

Изпълняват 3 песни, различни по стил или програма, с общо времетраене до 10 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.2. Певчески групи - автентичен фолклор:

Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  характер, в различен размер) или програма с общо времетраене до 10 минути. 

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.3. Танцови състави:

Изпълняват програма с общо времетраене до 20 минути (по възможност от различни  региони на България).

Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография. 
Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.

2.4.  Ансамбъл

Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика, с времетраене до 30 минути.

Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика.

2.5. Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора.

Изпълняват 3 хора с общо времетраене до 15 минути.

Критерии за оценка: автентичност на хорото, стил и характер на хорото, артистичност, душевност и настроение на танцьорите  при изпълнението на хорото.

2.6. Индивидуални изпълнители - певци:

Изпълняват две песни - бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.7. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:

Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , като се изпълняват две пиеси - бърза и бавна, от региона, който представят, с обща продължителност до 5 минути. 

Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо, или  синбек на CD или флаш памет.

Не се допускат изпълнения на  плейбек!

В категория Танцови клубове и формации хората могат да се изпълняват в блок програма. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.

Не се толерира представяне с жива музика!

 

Участниците  заплащат такса за участие както следва:

  • за индивидуални изпълнители - 10 лв. на участник;
  • за групи - 3 лв. на участник.

Таксите се внасят в касата на  НЧ «Просвета 1870» при пристигането на участниците, като получават съответния разходооправдателен документ.

 

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2). Краен срок за подаване на заявките - 14.06.2021 г. на  адрес :

Гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69а

НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: nch[email protected]

 

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. Окончателната програмата по часове ще бъде публикувана на интернет - страницата на читалището – www.nchprosveta1870.org, и ще бъде предоставена на електронните пощи на всички записали се участници до 21.06.2021г.

Със заявката за участие е необходимо да се изпрати и творческа биография на участника/участниците;

За всеки състав или индивидуален изпълнител се попълва отделна заявка!

 

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.

Участниците сами организират нощувките си.

Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка при посещение на туристическите обекти в с. Мезек - Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.

Посрещането, регистрацията на участниците, и заплащането на фестивалните такси, ще се извърши в НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград преди явяване на сцена!

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала. Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснимат изпълненията на участниците във фестивала с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

 

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:

Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:

Председател - проф. акад. Милчо Василев, гл. худ. р-л на АФТ при АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", председател на СН и преподавател по композиция и дирижиране, композитор и диригент, член на СБК и членове: представител на Община Свиленград и доц. д-р Стефан  Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив. Журито заседава след края на фестивалната програма и обявява класирането.

 

Класирането не подлежи на обжалване!

 

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи:

  • I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците (Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години.
  • II-ра група - изпълнители над 16 навършени години.

 

и  в категориите: танцов състав, ансамбъл, певческа група - автентичен фолклор, певческа група - обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец, индивидуален изпълнител инструменталист и танцов клуб /формация, за двете възрастови групи.

 

Наградите във всяка категория и възрастова група са следните:

  • 3-то място – Диплом и бронзов медал
  • 2-ро място – Диплом и сребърен медал
  • 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.

Журито присъжда още:

  • Награда за най-малък изпълнител - Диплом и плакет
  • Голяма награда на фестивала - Диплом, плакет и парична премия.

 

Журито си запазва правото да не присъжда  всички предвидени награди.

 

Наградите са осигурени от Община Свиленград.

 

Всички участници във фестивала получават грамота.

 

За контакти и повече информация:

тел: 0379 71371, 0885 239 636; e-mail: nch[email protected]

 

 

 

Файлове:

2021_регламент МФФ.doc 2021_регламент МФФ.doc

https://www.livechatalternative.com/