Горски фонд

От общата залесена площ в община Свиленград  (3657,4 ха), залесените площи собственост на общината са 2662 ха., а временно стопанисваните залесени площи – 995,4 ха. Запасът от дървен материал, общо - без клони е 250945 м3, разпределен в 12 стопански класа.

Преобладават насажденията от ІІ клас (21-40 год.), като средната възраст е 30год. За общинския горски фонд запасът е съответно – 153795 м3 (с клони – 185810 м3). 

На територията на общината са обособени два горскостопански участъка:

• І ГСУ – „Сакар” с обща площ 3943 ха и 164 отдела
• ІІ ГСУ „Родопи” с обща площ 76,1 ха и 12 отдела.

https://www.livechatalternative.com/