Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

СЪОБЩЕНИЯ във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024г.

СЪОБЩЕНИЯ във  връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на  9 юни  2024г.       1. До  25 май 2024 год. вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено…

https://www.livechatalternative.com/