Избори за Народно събрание 02.10.2022

Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г. 1. До 17 септември 2022 год. вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението се подава до кмета на…

https://www.livechatalternative.com/