Сайтът е в процес на обновяване!

Избори за Народно събрание 11.07.2021

Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ във  връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  11 юли  2021г.       1. До 26 юни 2021 година вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на…