Избори за Народно събрание 11.07.2021

СЕКЦИИ В КОИТО ИЗБИРАТЕЛИ С НАРУШЕНИЯ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И НАРУШЕНИЯ В ЗРЕНИЕТО, МОГАТ ЗА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС

СЕКЦИИ В КОИТО ИЗБИРАТЕЛИ С НАРУШЕНИЯ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И НАРУШЕНИЯ В ЗРЕНИЕТО, МОГАТ ЗА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС

Съобщение за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

СЪОБЩЕНИЕ          Избиратели, които към 11 юли 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на адрес на територията на община Свиленград съгласно Закона за здравето и не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласува с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в…

Съобщение за провеждане на обучение на СИК и избиратели

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД СЪОБЩАВА, че обучението на секционните избирателни комисии от РИК-Хасково ще се състои на 4 юли 2021г. /неделя/ от 10.00 до 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация-Свиленград,  а обучение на избиратели с машината за гласуване ще се проведе от 11.00 до 13.30 часа пред сградата на Общинска…

Полезни връзки

Централна Избирателна Комисия ГД  "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" РИК - ХАСКОВО

Съобщения за избирателите

СЪОБЩЕНИЯ във  връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на  11 юли  2021г.       1. До 26 юни 2021 година вкл./събота/ избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на…

https://www.livechatalternative.com/