Съобщение за провеждане на обучение на СИК и избиратели

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД

СЪОБЩАВА,

че обучението на секционните избирателни комисии от РИК-Хасково ще се състои на 4 юли 2021г. /неделя/ от 10.00 до 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация-Свиленград,

 а обучение на избиратели с машината за гласуване ще се проведе от 11.00 до 13.30 часа пред сградата на Общинска администрация-Свиленград. 

https://www.livechatalternative.com/