Сайтът е в процес на обновяване!

СЕКЦИИ В КОИТО ИЗБИРАТЕЛИ С НАРУШЕНИЯ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И НАРУШЕНИЯ В ЗРЕНИЕТО, МОГАТ ЗА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС

СЕКЦИИ В КОИТО ИЗБИРАТЕЛИ С НАРУШЕНИЯ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И НАРУШЕНИЯ В ЗРЕНИЕТО, МОГАТ ЗА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС