Съобщение за избиратели с трайни увреждания

СЪОБЩЕНИЕ

във  връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

на  4 април  2021г.

       Общинска администрация-Свиленград уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че със Заповед № 432/17.03.2021г. на Кмета на община Свиленград, е образувана Подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. В тази връзка избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят желанието си до 29 март 2021г. вкл. /събота/ в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.Към заявлението се прилагат копие от  документи от ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.-Приложение №14-НС.

Файлове:

Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane_podvizna-kutiya-СД.doc Prilojenie N 14-НС-Zaiavlenie-glasuvane_podvizna-kutiya-СД.doc

https://www.livechatalternative.com/