Покана за провеждане на консултации за състав на СИК и на подвижна СИК /ПСИК/ във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание на 14 ноември 2021г.

Файлове:

Покана за провеждане на консултации за състав на СИК и на подвижна СИК /ПСИК/ Покана за провеждане на консултации за състав на СИК и на подвижна СИК /ПСИК/

Решение №644-ПВР/НС/29.09.2021г.на ЦИК относно назначаване съставите на СИК Решение №644-ПВР/НС/29.09.2021г.на ЦИК относно назначаване съставите на СИК

Модел на таблица / на Excel/ за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК Модел на таблица / на Excel/ за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК

https://www.livechatalternative.com/