Съобщение относно гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

Съобщение относно гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 21 ноември 2021 г.

Избиратели, които са били включени в избирателните списъци за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация на 14 ноември 2021 г., ще бъдат включени в списъците за гласуване на 21 ноември 2021 г., ако продължават да са под карантина или задължителна изолация в изборния ден.

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация след 14 ноември 2021 г. могат да подават заявление за гласуване с ПСИК по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл.23, ал.1 от Изборния кодекс от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходимо да е нотариално заверено/, по пощата или по факс/ 0379 74371/.

-заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК /https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021// или на електронна поща [email protected] ,  без да се изисква квалифициран електронен подпис.Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия в подвижна избирателна секция не се прилагат документи, освен гореописаните пълномощни.

Общинската администрация вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия  след извършване на  проверка в съответната РЗИ, след което избирателят бива уведомяван за включването му в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в ПСИК по телефон или чрез електронна поща, посочени в подаденото от него заявление.

https://www.livechatalternative.com/