Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Обучение на членовете на СИК

РИК-Хасково определя следните дати за провеждане на обучение на секционните избирателни комисии от представители на РИК, както следва:

  • 11.11.2021 г. от 18.00 часа
  • 12.11.2021 г. от 18.00 часа

Обучението на членовете на СИК, ще се проведе дистанционно, чрез платформата Microsoft Teams. Линк към платформата, на който ще се осъществи обучението ще бъде публикуван на страницата на РИК 29-Хасково.

https://www.livechatalternative.com/