Кмет

арх. Анастас Карчев - кмет

 

Приемни дни:

Всеки петък от 09.00 ч. до 12. 00 часа

За контакти:

тел.: 0379 / 74 302
e-mail: [email protected]

арх. АНАСТАС ВАЛЕНТИНОВ КАРЧЕВ

Роден на 28.04.1984 г. в гр.Свиленград.
Възпитаник на СОУ „Д-р Петър Берон” в Свиленград до VIII клас, след което завършва Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II” – гр. Хасково, със специалност „Строителен техник”. Висшето си образование завършва през 2010 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София, специалност „Архитект”, степен Магистър.
По време на следването си и след това работи в София до 2011 г.
По-значими проекти, в които участва:
    • Конкурс за нова пленарна зала на Народното събрание на Р България
    • Конкурс за четиризвезден хотел в Скопие, Македония
    • Проект за модернизация, рехабилитация и реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево”
    • Централен военен клуб – София, проект за укрепване и реставрация
    • Национална опера и балет, проект за основен ремонт и реставрация
    • Проектиране и реставрация на сградата на Княжеския дворец – разширение на Националната художествена галерия
    • Църква „Св. Георги Победоносец” - гр. Белоградчик – работен проект за реставрация
От 2011 г. започва  работа в Общинска администрация – Свиленград като Главен експерт „Архитектура и строителство” в отдел „Устройство на територията”.
Служебно възложени по-големи проекти:
    • ПУП-План за застрояване – Атракцион към Средновековна крепост с. Мезек, Община Свиленград
    • ПУП-План за застрояване- Разширение на гробищен парк с. Райкова Могила, Община Свиленград
    • Проектирането на четири броя инвестиционни проекти на къщи, разрушени от наводнението на 06.02.2012г.
    • ПУП- План за застрояване - на общински недвижими имоти УПИ I, кв. 305 и УПИ ІX в кв.301 по плана на Свиленград във връзка с проектирането на обект „Спортна зала” в гр. Свиленград
Инвеститорски контрол по проекти:
    • Консервация и реставрация на Средновековна крепост – с.Мезек
    • Многофункционална спортна зала – гр.Свиленград
    • Възстановяване и благоустрояване на парк „Младежки” – гр. Свиленград
Участие в обявени конкурси:
    • Жури в обявен архитектурен конкурс съгл.ЗОП за избор на проект за обект: ЦДГ „Снежанка”
    • Жури в обявен архитектурен конкурс съгл. ЗОП  за избор на проект за обект: Благоустрояване на бул. „България”
В периода 2014-2015 година е Ръководител проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, финансиран по  ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.
От 2015 г. до избирането му за кмет на Община Свиленград е  Главен архитект на общината.
Член на Ротари клуб от 2015 г.
Президент на Ротари клуб-Свиленград  2018-2019 г.
Президент на Спортен клуб по бадминтон -  Свиленград.
Семеен, с една дъщеря.
https://www.livechatalternative.com/