Културно-исторически забележителности

Мостът на р. Марица

Мостът е единственият напълно запазен елемент от някогашния цялостен комплекс от кервансарай, джамия, чаршия и хамам.

Църквата "Света Троица"

Църквата е построена с доброволни пожертвования през 1834 г. на мястото, където вероятно е било културното средище на българското население по онова време.

Гробницата в с. Мезек

Принадлежи към едно от най-монументалните съоръжения от този тип, открити в земите на древна Тракия.

Крепостта Букелон

Село Mаточина е разположено до българо-турската граница, на десния бряг на река Тунджа.

https://www.livechatalternative.com/