Гробницата в с. Мезек

Гробницата в с. Мезек

Принадлежи към едно от най-монументалните съоръжения от този тип, открити в земите на древна Тракия.
Гробницата представлява внушително съоръжение, ориентирано в посока изток -запад с вход от към изток.Тя е изградена от големи, добре обработени каменни блокове. Градежът е на "суха зидария", без хоросан. Блоковете за свързани помежду си с железни и дъбови скоби. Общата и дължина е 29.95 м. Дромусът /коридорът/ е дълъг 20,65 м., широк 1,55 м. и висок 2,40 - 2,60 м. От него последователно се влиза в две камери /преддверия/ с правоъгълен план, след които следва кръгла камера с кошеровиден купол.
Гробницата е използвана многократно, броят на извършените погребения е не по-малък от 4. Погребани са били представители на тракийската аристокрация. В нея са открити множество предмети от злато, сребро, бронз, желязо, стъкло, фаянс и глина. Датират се от IV - III в.пр.Хр.
 

https://www.livechatalternative.com/