Средновековната крепост край с. Мезек

Средновековната крепост край с. Мезек

На запад над с.Мезек, се издигат руините на една от най -добре запазените средновековни крепости по нашите земи. Стените и ограждат площ от около 6,5 декара с форма на неправилен четириъгълник с размери 110/60 м. изградени от ломен камък, споен с бял хоросан. Отвън са прошарени с два четириредови пояса от тухли. Отбраната на крепостта е подсилена с девет кули, пет от които разположени на южната крепостна стена - най-уязвимата.


Построяването на крепостта трябва да се отнесе към края на XI и началото на XII в., вероятно по време на управлението на Алескей І Комнин.
Укреплението е използвано до падането на района под османска власт. Крепостта е изпълнявала функциите на замък или е била предназначена за постоянно пребиваване на гарнизон и неговите командири. Крепостта е била разрушена значително около 1900 г. когато от стените й са взети камъни за строежа на турските казарми в Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/