Църквата "Света Троица"

3.jpg

Църквата е построена с доброволни пожертвования през 1834 г. на мястото, където вероятно е било културното средище на българското население по онова време. Построяването на църквата е било дело на българите от трите махали на града Баяндър/благородник/, Канакли/предградие/ и Гебран/неверник т.е. християнин/ и затова може би е наречена "Св.Троица". При опожаряването на града през 1913 г. църквата също изгаря, но формата и била запазена при възобновяването.През 1847-48 г. към църквата е построено първото светско училище в града. Днес то носи името на един от своите основоположници и главен учител Христо Попмарков.

https://www.livechatalternative.com/