Местни данъци и такси


Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

IBAN BG51DEMI92408400034740
ТБ “Д” финансов център Свиленград
BIC DEMIBGSF

 

код за ДНИ с лихва 442100
код за ДМПС с лихва 442300
код за ТБО с лихва 442400
код за данък при придобиване на имущества 442500
код за туристически данък 442800
код за глоби, санкции и лихви 446500
код за такса за администр. услуги 448007

Действащи ставки

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Банков идентификатор IBAN на Община Свиленград

Контакти Дирекция "МДТТД"

https://www.livechatalternative.com/