Сайтът е в процес на обновяване!

Местни данъци и такси


Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

IBAN BG51DEMI92408400034740
ТБ “Д” финансов център Свиленград
BIC DEMIBGSF

 

код за ДНИ с лихва 442100
код за ДМПС с лихва 442300
код за ТБО с лихва 442400
код за данък при придобиване на имущества 442500
код за туристически данък 442800
код за глоби, санкции и лихви 446500
код за такса за администр. услуги 448007

Действащи ставки

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Банков идентификатор IBAN на Община Свиленград

Общината премахна таксите за ползване на открити търговски площи – общинска собственост

Физически лица и фирми, които ползват под наем общински площи - тротоари, площади, улични платна и прилежащи площи към своите търговски обекти за разполагане на маси, столове, витрини и други, са освободени от такса. Финансовото облекчение важи за периода на извънредното положение, въведено в страната заради епидемията от коронавирус. Това предложение…

Съобщения

Проект за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и проект за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местни

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект  за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград  и проект за изменение…