Сайтът е в процес на обновяване!

Местни данъци и такси


Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

IBAN BG51DEMI92408400034740
ТБ “Д” финансов център Свиленград
BIC DEMIBGSF

 

код за ДНИ с лихва 442100
код за ДМПС с лихва 442300
код за ТБО с лихва 442400
код за данък при придобиване на имущества 442500
код за туристически данък 442800
код за глоби, санкции и лихви 446500
код за такса за администр. услуги 448007

Действащи ставки

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Банков идентификатор IBAN на Община Свиленград

Коледният базар на Свиленград ще се проведе съгласно ограничителните мерки срещу коронавируса

  В Свиленград и тази година ще се проведе Коледен базар, но без обичайното тържествено откриване с концерти и хора. Базарът ще продължи от 11 до 28 декември при спазване на всички противоепидемични мерки. Ще включва 2 къщички за благотворителни каузи и още 6  - за нехранителни стоки. Съгласно  изискванията…

Заповед за изменение и допълнение на разпоредбите за функциониране на градския пазар

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 479 Свиленград, 15.04.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-218/15.04.2020г. на Министъра на…

Заповед в допълнение на разпоредбите за функционирането на градския пазар

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 473 Свиленград, 13.04.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-199/11.04.2020г. на Министъра на здравеопазването…

Общината осигури възможност за плащане на данъци и такси през iCard

Във връзка с обявеното извънредно положение и следвайки политиката си за улесняване на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги, от 9 април  Община Свиленград предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard. Мобилното…

Съобщения

2 ноември е крайният срок за плащане на втората вноска на местните данъци

  Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 2 ноември 2020 г. /понеделник/ е последният срок за плащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху превозните средства и последна вноска за патентен…

Отменя се провеждането на традиционния Есенен свиленградски панаир

Отменя се провеждането на традиционния Есенен свиленградски панаир за 2020 г. във връзка с изискванията за превенция поради пандемията от коронавирус и засилване на риска от разпространение на КОВИД 19 с настъпването на есенно-зимния сезон.

До 30 юни местните данъци и такси се заплащат с 5% отстъпка

Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” уведомява гражданите и фирмите, че 30 юни е последният срок за заплащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. След този срок ще се начислява законова лихва. На предплатилите до 30 юни за…

Проект за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград и проект за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местни

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван  на  интернет  страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в  раздел „Общински съвет”  - „Проекти на нормативни документи”,  Проект  за изменение на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград  и проект за изменение…