Международно сътрудничество

ПАРТНЬОРИ

Уникалното географско разположение на община Свиленград я определя като един от центровете на трансгранично сътрудничество сред общините в България.

Създадени са  и се поддържат партньорски и  приятелски взаимоотношения с общини в съседните страни Гърция и Турция, а също и в Германия и Русия.

ГЪРЦИЯ

Община Тригоно

Свиленград и Тригоно са партньори в проект по програма ФАР “Младите хора – естествен гарант на демокрация”. Проектът е реализиран през лятото на 2006 г. и осъществяването му подпомага процесите на местна демократизация и изграждане на функциониращо гражданско общество.
Свиленград и Тригоно реализират съвместно приятелската инициатива в чест на Деня на Европа – 9 май, международен колопоход с маршрут през трите съседни  страни България-Гърция-Турция.

Община Суфли

Основите на партньорство между двете общини са поставени през 1997 година с подписване на протокол за побратимяване по решение на общинските съвети на Свиленград и Суфли.Отношенията  помежду им се развиват най-вече в областта на културата и спорта.

Община Дидимотика

Свиленград и Дидимотика си партнират в разработването на европейски проекти в областта на  туризма и опазването на културно-историческото наследство.

Община Фере

Сътрудничеството е в сферата  на културата и по трансграничните европейски програми.


ТУРЦИЯ

Община Узункьопрю

От 2005 година общинските съвети на Свиленград и Узункьопрю приемат взаимни решения за сключване на протокол за сътрудничество. Обменят се делегации и музикални и спортни състави за различни културни прояви. Ръководството на Узункьопрю съдейства за провеждането на свиленградската инициатива -  международен колопоход за Деня на Европа. Спечелен е  и успешно   се реализира съвместен проект по програма ФАР “Цвят,  мирис и звук  от сърцето на Тракия”.

Община Одрин

Свиленград и Одрин от 2004 година успешно си партнират по провеждането на международния колопоход, който се организира  по инициатива на кмета на Свиленград инж. Георги Манолов за Деня на Европа.

Община Зейтинбурну, район на Истанбул

Първи контакти между двете общини са осъществени в началото на 2006 година.Следва официално посещение в Истанбул на кмета на Свиленград инж.Георги Манолов, където той се среща със своя колега -  кмета на Зейтинбурну Мурат Айдън. През месец май същата година Общинският съвет на Свиленград одобрява предложението между двете общини  да бъде сключено споразумение за партньорство и сътрудничество.


ГЕРМАНИЯ

Община Веферлинген

Двустранните контакти между Свиленград и Веферлинген са създадени през 2000 година, когато е подписан договор за партньорство между двете общини. Приятелските връзки се утвърждават с размяна на посещения на  официални делегации за празниците на градовете и на самодейни певчески и танцови колективи. През 2001 година Веферлинген прави дарение на Свиленград – техническо оборудване. 
Тласък на партньорството между българската и германската община дава срещата между кметовете им Ханс Краул и инж. Георги Манолов в Свиленград през август 2006 година.


РУСИЯ

Район Лефортово, град Москва

Приятелски контакти между Свиленград и Лефортово възникват през 2005 година след визита на кмета Георги Манолов в Москва. През  август 2006 година по покана на кмета на Лефортово Александър Сморяков официална делегация от община Свиленград посещава руската столица и колегите от управата на район Лефортово. Делегацията е приета и от префекта на Югоизточен московски окръг Владимир Зотов.След обсъждане, на 31 август 2006 година  е подписан протокол за сътрудничество между Свиленград и Лефортово в областта на търговско-икономическите  и хуманитарните връзки.

https://www.livechatalternative.com/