Сайтът е в процес на обновяване!

Мисия и цели

Мисия на Общинска администрация - Свиленград:

Да формира и води ясна и принципна политика за устойчиво развитие на община Свиленград на основата на законност,  хуманност, отговорност и сътрудничество;  да работи качествено и ефективно за осигуряване  на навременни и полезни административни услуги за хората и бизнеса.