Дневен ред на четиридесет и девето редовно заседание на ОбС Свиленград на 31.08.2022г. от 9.00 часа

Файлове:

дневен ред за 49-то редовно заседание на ОБС-31_08_22г дневен ред за 49-то редовно заседание на ОБС-31_08_22г

https://www.livechatalternative.com/