Дневен ред на петдесет и осмо редовно заседание на ОбС Свиленград на 29.03.2023г. от 9.00 часа

Файлове:

дневен ред за 58 редовно заседание на ОБС-29_03_23г дневен ред за 58 редовно заседание на ОБС-29_03_23г

https://www.livechatalternative.com/