Дневен ред на петдесет и пeто редовно заседание на ОбС Свиленград на 25.01.2023г. от 9.00 часа

Файлове:

дневен ред за 55-то редовно заседание на ОБС-25_01_23г дневен ред за 55-то редовно заседание на ОБС-25_01_23г

https://www.livechatalternative.com/